Recente ontwikkelingen

 

Biochar als veenvervanger in potgrond

Het gebruik van veen staat de laatste jaren onder druk door de broeikasgasemissies die ontstaan bij de winning ervan. Het Nederlandse CharcoTec en het Vlaamse Releaf willen in hun Crossroads-project regionaal beschikbare biomassareststromen carboniseren en bewerken tot biochar als waardig alternatief voor veen in potgrond. Dat levert niet alleen een aanzienlijke CO2-reductie op, maar draagt ook bij tot een meer circulaire landbouw.

Het potentieel van biomassa
Veel regionaal beschikbare biomassareststromen worden momenteel verwerkt tot compost. Het gaat om maaisel uit bermen en parken, afval afkomstig uit de landbouw, zoals paprika- en preiloof of hout dat vrijkomt bij onderhoud van bossen. Het gebruik van biochar gemaakt van deze reststromen als bodemverbeteraar is sterk in opkomst. Het leidt tot een betere kwaliteit van het bodemleven, minder kunstmest en een betere waterhuishouding.

Biochar als veenvervanger
CharcoTec en Releaf willen in hun project samen tot een nieuwe ontwikkeling komen waarbij biochar wordt toegepast als vervanger van veen in substraten voor met name in de kasteelt. Deze nieuwe toepassing stelt echter specifieke eisen aan de biochar, zoals het gehalte aan bepaalde mineralen en verontreinigingen en deeltjesgrootte. Door voor- en nabewerking van de biomassa en biochar zullen CharcoTec en Releaf de biochar aan deze eisen laten voldoen. Een belangrijke doelstelling binnen het project is om daarvoor beschikbare regionale biomassareststromen te benutten.

Beide bedrijven deden reeds ruime ervaring op met voorbewerking, carbonisatie en nabewerking van uiteenlopende soorten biomassa. CharcoTec uit Noord-Brabant is een koolproductiebedrijf en beschikt over een pilot-installatie om kool te produceren uit verschillende soorten biomassa. Releaf is een onderzoeks- en ontwikkelingsbedrijf uit Oost-Vlaanderen en specialiseert zich in verwerkingsprocessen voor de valorisatie van groene afval- of nevenstromen, zoals natuur-, berm- en parkmaaisels alsook groene nevenstromen uit de landbouw..

CO2-reductie
Door veen in potgrond te vervangen, vindt een aanzienlijke reductie van broeikasgasemissies plaats die bij de winning en transport van veen ontstaat. Veenvervanging levert namelijk een CO2-equivalente reductie op van 550-1.200 kg CO2/ton veen vervanging. De markt voor veen in België en Nederland bedraagt zo’n 4 miljoen m3 veen per jaar (1,4 miljoen ton). Bij een marktpenetratie van 10% door biochar wordt 140.000 ton veen per jaar vervangen en dus wordt ca. 125.000 ton CO2-eq emissie gereduceerd.

Dit project is mede tot stand gekomen door financiële steun van de Europese Unie. 

 


 

Productie van CNSL olie en kool uit cashewnootdoppen

Bij de teelt van cashewnoten komt een aanzienlijke hoeveelheid afval vrij onder meer de doppen. Deze bevatten waardevolle CNSL olie, die via thermische extractie wordt vrijgemaakt uit de doppen. Privim ontwerp en bouwt hiervoor een installatie om de precieze procescondities (temperatuur, verblijftijd) vast te stellen waarbij enerzijds een maximale hoeveelheid CNSL olie wordt gewonnen (efficiëntie) en anderzijds een optimale kwaliteit CNSL wordt verkregen. Na deze thermische extractie van de olie blijven de doppen over die met behulp van de carbonisatie technologie van CharcoTec worden omgezet in kool die wordt gebruikt als brandstof voor koken en dient als vervanger van houtskool. CharcoTec gaat bepalen welke omstandigheden (temperatuur, verblijftijd) een goede kwaliteit kool opleveren. Vervolgens wordt uitgezocht op welke wijze het gecarboniseerde materiaal moet worden gemalen en geperst tot een verkoopbaar product. Door deze integrale aanpak wordt het afval (doppen) nuttig gebruikt en krijgt het economische waarde. De precieze bedrijfsomstandigheden voor zowel optimale oliewinning als carbonisatie worden in dit project uitgezocht en op pilot-schaal gedemonstreerd. Privim en CharcoTec zijn voornemens om als dit project succesvol verloopt integrale installaties aan te bieden voor de verwerking van cashewnotendoppen.

Dit project wordt gedeeltelijk gefinancierd door de provincie Noord-Brabant

 

Media

OOG Omroep Groningen - 5 oktober 2018

https://www.oogtv.nl/wp-content/uploads/2018/10/05-10-2018-Graskool.mp3

 

Dagblad van het Noorden - 25 september 2018

https://www.dvhn.nl/groningen/Gronings-bedrijf-wil-scoren-met-barbecuekolen-van-bermgras-23575530.html (.pdf versie)

Beschikking Groningen - 25 september 2018

 

Omroep Brabant - 1 juli 2016

https://www.youtube.com/watch?v=yBn_TNeQfzM

 

BNR Nieuwsradio - 31 mei 2016

http://www.charcotec.com/images/fileuploaded/1_BNR_ZDM_31mei16_CharcoTec.mp3

 

 

Do you want more information?